Ramowy Plan Realizacji Działań MRPO 2007-2013 Zaktualizowana wersja Ramowego Planu Realizacji Działań została zatwierdzona przez Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 918/15 z dnia 14 lipca 2015 r.

Uchwała Nr 918/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 574/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań w ramach MRPO na lata 2010-2013 oraz zmiany Uchwały nr 156/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań na rok 2009 oraz zmiany Uchwały nr 176/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-8 na rok 2008 w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.