Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach konkursów dla instytucji otoczenia biznesu dofinansowano 14 projektów związanych z utworzeniem funduszy pożyczkowych i poręczeniowych przeznaczonych dla przedsiębiorstw. Konkursy zostały ogłoszone w ramach Schematu 2.1 D Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) na lata 2007-2013  - Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw. Dzięki udzielonym dotacjom ze środków MRPO w Małopolsce powstało 7 funduszy, które udzielają pożyczek na cele związane z podejmowaniem lub rozwijaniem działalności gospodarczej, 4 fundusze oferujące pożyczki z możliwością częściowego umorzenia dla przedsiębiorców poszkodowanych przez zdarzenia nadzwyczajne oraz 3 fundusze poręczeniowe.