Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Fundusze poręczeniowe Fundusze poręczeniowe

Lista instytucji, które będą udzielać poręczeń w ramach działania 2.1 schemat D MRPO.

1. Małopolski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
Fundusz Poręczeń "Galicja"
        
ul. Nawojowska 4, 33-300 Nowy Sącz

Przejdż na stronę funduszu -> TUTAJ


2. Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Fundusz Poręczeń Kredytowych "Małopolskie Inwestycje"
ul. Szujskiego 66,  33-100 Tarnów

Przejdż na stronę funduszu -> TUTAJ


3. Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.
Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy dla poręczeń udzielanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Kordylewskiego 11, pok. 909, 31-542 Kraków


Przejdż na stronę funduszu -> TUTAJ