Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Fundusze pożyczkowe Fundusze pożyczkowe

Fundusze pożyczkowe w ramach działania 2.1 schemat D MRPO.


1.    Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa – „Janosik”
Warszawa, ul. Gombrowicza 19

tel. 22 864 03 90
Biuro terenowe w Nowym Sączu , ul. Tarnowska 28
tel. 18 441 35 66, 18 441 36 32
Wysokość pożyczki: od 5 000 do 250 000 zł
Pożyczki dla mikro- i małych przedsiębiorstw
Projekt realizowany będzie na terenie całego województwa małopolskiego, w szczególności
na terenie powiatów: nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego.
Biuro funduszu: Nowy Sącz
Przejdż na stronę funduszu - TUTAJ

2.    Fundacja Rozwoju  Regionu Rabka - „Rozwój Turystyki w Małopolsce”
Rabka Zdrój, ul. Orkana 16B

tel. 18 26 777 39
Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców
Wysokość pożyczki: do 250 000 zł
Projekt  będzie realizowany na terenie całego województwa małopolskiego
Biura funduszu: Rabka Zdrój, Kraków, Tarnów
Przejdż na stronę funduszu - TUTAJ

3.    Fundacja Rozwoju  Regionu Rabka - „Nowe Inwestycje w Małopolsce”
Rabka Zdrój, ul. Orkana 16B
tel. 18 26 777 39
Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców
Wysokość pożyczki: od 5 000 – 250 000 zł
Projekt  będzie realizowany na terenie całego województwa małopolskiego
Biura funduszu: Rabka Zdrój, Kraków, Tarnów
Przejdż na stronę funduszu -> TUTAJ

Biuro Terenowe Fundacji Rozwoju Regionu Rabka w Tarnowie
ul. Paderewskiego 6

biuro.tarnow@fundacja.region-rabka.pl
tel. 14 621 03 43

Biuro Terenowe Fundacji Rozwoju Regionu Rabka w Krakowie
30-363 Kraków, ul. Rydlówka 5 pok. 105

tel. 889 875 721, 737 434 274

4.    Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju”
w Suchej Beskidzkiej -„Skawa”
Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 175

tel. 33 874 11 03
Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców,
Średnia wysokość pożyczki – 40 000 zł.
Projekt realizowany na terenie całego województwa małopolskiego
Biura funduszu: Sucha Beskidzka, Wadowice
Przejdż na stronę funduszu -> TUTAJ

5.     Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego - „Małopolski Fundusz Pożyczkowy dla pożyczek udzielanych w ramach funduszu dofinansowanego z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”
Kraków, ul. Kordylewskiego 11
tel. 12 617 66 00
Pożyczki dla MŚP
Wysokość pożyczki: od 10 000 – 400 000 zł
Projekt realizowany na terenie całego województwa małopolskiego
Biuro funduszu: Kraków
Przejdż na stronę funduszu -> TUTAJ

6.    Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej -  „Mikro fundusz pożyczkowy CBMZ” 
ul. Unii Europejskiej 10,  Oświęcim

tel. 33 8447344
Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców
Wysokość pożyczki: od 5 000 do 150 000
Projekt realizowany na terenie powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, wadowickiego
Biuro funduszu: Oświęcim
Przejdż na stronę funduszu -> TUTAJ

7.    Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. - "Utworzenie nowego Funduszu Pożyczkowego przez Agencję Rozwoju Małopolski Zachodniej"
Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5
tel. 32 623 06 35
Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców
Wysokość pożyczki: od 5 000 do 200 000 zł
Biuro funduszu: Chrzanów
Przejdż na stronę funduszu -> TUTAJ