Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

15 grudnia 2011

Planowane terminy naborów w 2011 roku Poniżej w plikach do pobrania zamieszczamy planowany harmonogram naborów na 2011 rok.

Zaktualizowana wersja Harmonogramu naborów na rok 2011 została zatwierdzona przez Zarząd Województwa Małopolskiego 15 grudnia 2011 roku Uchwałą nr 1530/11.