Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

29 listopada 2011

Planowane terminy naborów w 2012 roku Poniżej w plikach do pobrania zamieszczamy planowany harmonogram naborów na 2012 rok

Zaktualizowana wersja Harmonogramu naborów na rok 2012 została zatwierdzona przez Zarząd Województwa Małopolskiego 29 listopada 2011 roku Uchwałą nr 1401/11.