Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

29 października 2013

Ramowy Plan Realizacji Działań MRPO 2007-2013 Zaktualizowana wersja Ramowego Planu Realizacji Działań została zatwierdzona przez Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 1347/13 z dnia 29 października 2013 r.

Poniżej zanjduje się Uchwała Nr 1347/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań oraz Załącznik nr 1 i 2 do Uchwały Nr 1347/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 października 2013 r.: zawierający:
1) Ramowy Plan Realizacji Działań na lata 2007-2013;
2) Informację o terminach konkursów planowanych do ogłoszenia w roku 2013.