Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

19 lutego 2015

Ramowy Plan Realizacji Działań MRPO 2007-2013 Zaktualizowana wersja Ramowego Planu Realizacji Działań została zatwierdzona przez Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 192/15 z dnia 19 lutego 2015 r.

Uchwała Nr 192/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 574/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań w ramach MRPO na lata 2010-2013.