Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Mapa przyznanych dotacji Mapa projektów wybranych do dofinansowania w Małopolsce w ramach II Osi Priorytetowej MRPO 2007-2013

Łączna liczba złożonych projektów: 3965

Łączna liczba wybranych projektów: 2212

Łączna liczba podpisanych umów: 1917

powiat brzeski

Złożonych projektów: 97

Wybranych projektów: 66

Podpisanych umów: 53

powiat bocheński

Złożonych projektów: 147

Wybranych projektów: 97

Podpisanych umów: 78

powiat nowotarski

Złożonych projektów: 162

Wybranych projektów: 92

Podpisanych umów: 76

miasto Nowy Sącz

Złożonych projektów: 155

Wybranych projektów: 64

Podpisanych umów: 55

powiat nowosądecki

Złożonych projektów: 152

Wybranych projektów: 99

Podpisanych umów: 87

powiat gorlicki

Złożonych projektów: 106

Wybranych projektów: 72

Podpisanych umów: 62

powiat tarnowski

Złożonych projektów: 204

Wybranych projektów: 144

Podpisanych umów: 128

miasto Tarnów

Złożonych projektów: 179

Wybranych projektów: 98

Podpisanych umów: 91

powiat dąbrowski

Złożonych projektów: 39

Wybranych projektów: 26

Podpisanych umów: 21

powiat myślenicki

Złożonych projektów: 136

Wybranych projektów: 68

Podpisanych umów: 59

powiat wielicki

Złożonych projektów: 155

Wybranych projektów: 97

Podpisanych umów: 87

powiat wadowicki

Złożonych projektów: 193

Wybranych projektów: 124

Podpisanych umów: 110

powiat oświęcimski

Złożonych projektów: 134

Wybranych projektów: 88

Podpisanych umów: 70

miasto Kraków

Złożonych projektów: 1293

Wybranych projektów: 598

Podpisanych umów: 526

powiat krakowski

Złożonych projektów: 299

Wybranych projektów: 190

Podpisanych umów: 162

powiat olkuski

Złożonych projektów: 113

Wybranych projektów: 63

Podpisanych umów: 57

powiat limanowski

Złożonych projektów: 126

Wybranych projektów: 84

Podpisanych umów: 74

powiat suski

Złożonych projektów: 69

Wybranych projektów: 39

Podpisanych umów: 30

powiat chrzanowski

Złożonych projektów: 117

Wybranych projektów: 64

Podpisanych umów: 53

powiat miechowski

Złożonych projektów: 23

Wybranych projektów: 11

Podpisanych umów: 10

powiat proszowicki

Złożonych projektów: 33

Wybranych projektów: 20

Podpisanych umów: 20

powiat tatrzański

Złożonych projektów: 33

Wybranych projektów: 8

Podpisanych umów: 8

powiat brzeski

Złożonych projektów: 97

Wybranych projektów: 66

Podpisanych umów: 53

powiat bocheński

Złożonych projektów: 147

Wybranych projektów: 97

Podpisanych umów: 78

powiat nowotarski

Złożonych projektów: 162

Wybranych projektów: 92

Podpisanych umów: 76

miasto Nowy Sącz

Złożonych projektów: 155

Wybranych projektów: 64

Podpisanych umów: 55

powiat nowosądecki

Złożonych projektów: 152

Wybranych projektów: 99

Podpisanych umów: 87

powiat gorlicki

Złożonych projektów: 106

Wybranych projektów: 72

Podpisanych umów: 62

powiat tarnowski

Złożonych projektów: 204

Wybranych projektów: 144

Podpisanych umów: 128

miasto Tarnów

Złożonych projektów: 179

Wybranych projektów: 98

Podpisanych umów: 91

powiat dąbrowski

Złożonych projektów: 39

Wybranych projektów: 26

Podpisanych umów: 21

powiat myślenicki

Złożonych projektów: 136

Wybranych projektów: 68

Podpisanych umów: 59

powiat wielicki

Złożonych projektów: 155

Wybranych projektów: 97

Podpisanych umów: 87

powiat wadowicki

Złożonych projektów: 193

Wybranych projektów: 124

Podpisanych umów: 110

powiat oświęcimski

Złożonych projektów: 134

Wybranych projektów: 88

Podpisanych umów: 70

miasto Kraków

Złożonych projektów: 1293

Wybranych projektów: 598

Podpisanych umów: 526

powiat krakowski

Złożonych projektów: 299

Wybranych projektów: 190

Podpisanych umów: 162

powiat olkuski

Złożonych projektów: 113

Wybranych projektów: 63

Podpisanych umów: 57

powiat limanowski

Złożonych projektów: 126

Wybranych projektów: 84

Podpisanych umów: 74

powiat suski

Złożonych projektów: 69

Wybranych projektów: 39

Podpisanych umów: 30

powiat chrzanowski

Złożonych projektów: 117

Wybranych projektów: 64

Podpisanych umów: 53

powiat miechowski

Złożonych projektów: 23

Wybranych projektów: 11

Podpisanych umów: 10

powiat proszowicki

Złożonych projektów: 33

Wybranych projektów: 20

Podpisanych umów: 20

powiat tatrzański

Złożonych projektów: 33

Wybranych projektów: 8

Podpisanych umów: 8

Data ostaniej aktualizacji: 09 czerwca 2015
Galerie
Procent dofinansowania projektów w ramach Działania 2.1 Schemat A MRPO