Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Regionalny System Informatyczny - RSI

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach II Osi Priorytetowej MRPO - Gospodarka Regionalnej Szansy należy wypełnić w Regionalnym Systemie Informatycznym.

RSI - WEJDŻ DO SYSTEMU

 

Wymagania sprzętowe Regionalnego Systemu Informatycznego:
1. Dostęp do Internetu.
2. Aplikacja dostępna jest pod adresem https://rsi.umwm.pl/
3. Wymagana przeglądarka internetowa:
· Internet Explorer co najmniej wersja 6.0
· Mozilla Firefox co najmniej wersja 2.0

 

UWAGA!!!
Przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie w Regionalnym Systemie Informatycznym wniosek należy generować z zakładki "Konkursy" poprzez wybór opcji "Generuj wniosek aplikacyjny". Generowania wniosku nie należy rozpoczynać z zakładki "Wnioski aplikacyjne", gdyż uniemożliwia to późniejsze przyporządkowanie wniosku do właściwego konkursu.Informujemy również, iż pokazujący się w momencie logowania do RSI błąd certyfikatu nie wpływa na poprawność funkcjonowania systemu. W przypadku pojawienia się komunikatu dotyczącego błędu, w celu zalogowania się do systemu, należy zaznaczyć opcję "Kontynuuj przeglądanie tej witryny w sieci Web".Przypominamy, że każdy Wnioskodawca powinien mieć założone własne konto użytkownika w systemie RSI, co jest ważne ze względu na późniejsze rozliczanie projektu z wykorzystaniem RSI.


 
Szczegółowe instrukcje dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz informacje dotyczące wymaganej dokumentacji znajdują się w zakładce Konkursy.