Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Wskaźnik przedsiębiorczości w Małopolsce Oprawcowanie własne na podstawie Biuletynu Statystycznego Województwa Małopolskiego, III kwartał 2014 r.
Galerie
Wskaźnik przedsiębiorczości w Małopolsce