Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Słownik definicji II Osi Priorytetowej MRPO

Poniżej zamieszczamy słownik terminów i definicji II Osi Priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.