Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
 • Dobre Praktyki

  Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Mapa strony
 1. Strona główna
 2. Aktualności
 3. Aktualności RSS
 4. Wersje językowe
  1. Wersja EN
  2. Wersja DE
  3. Wersja FR
 5. O nas
  1. Kilka słów o MCP
  2. Sprawozdania
  3. Kontakt
 6. Zamówienia publiczne
 7. Harmonogram naborów
  1. Harmonogram naboru wniosków
  2. Konkursy
 8. Bezpłatne szkolenia i konferencje
  1. Szkolenia i konferencje
  2. Archiwum szkoleń
  3. Prezentacje ze szkoleń
 9. Rozliczanie projektów
  1. Instrukcje dla Beneficjentów
  2. Komunikaty dla Beneficjentów
  3. Podpisane umowy o dofinansowanie
  4. Przewodnik dla Beneficjenta
  5. Konsultacje z realizacji projektów
 10. Dotacje unijne
  1. O dotacjach unijnych
  2. Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw
  3. Działanie 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych
  4. Harmonogram naboru wniosków
  5. Definicja MŚP
  6. Formy udzielanej pomocy publicznej
  7. Akty prawne
  8. O projektach z zakresu ginących zawodów
  9. O ocenie oddziaływania na środowisko
  10. Konsultacje
  11. Baza jednostek naukowo-badawczych
  12. Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
 11. Nabory wniosków
  1. Harmonogram naborów
  2. Kryteria wyboru projektów Komitetu Monitorującego MRPO
  3. Zasady oceny projektów KOP
  4. Mapa przyznanych dotacji
  5. Wskaźnik przedsiębiorczości w Małopolsce
  6. Najczęściej zadawane pytania
  7. Regionalny System Informatyczny - RSI
 12. Przydatne adresy
  1. Gdzie szukać informacji?
 13. Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe
  1. Fundusze pożyczkowe
  2. Fundusze pożyczkowe dla poszkodowanych przedsiębiorców
  3. Fundusze poręczeniowe
 14. Słownik II Osi Priorytetowej MRPO
  1. Słownik definicji II Osi Priorytetowej MRPO
 15. Newsletter
  1. Zapisz
  2. Wypisz