Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

05 stycznia 2012

Bezpłatne konsultacje dla przedsiębiorców "Jak pozyskać dotację na rozwój firmy" - Gołcza, 12 stycznia 2012 roku Data szkolenia: 12.01.2012r., godz. 9.00 Miejsce szkolenia:Urząd Gminy w Gołczy Tematyka: Dotacje unijne dla przedsiębiorców

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Urząd Gminy w Gołczy zapraszają na bezpłatne konsultacje dla mikroprzedsiębiorców odnośnie ubiegania się o dofinansowanie inwestycji w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Szkolenie odbędzie się 12 stycznia 2012r. od godz. 9.00 w Urzędzie Gminy w Gołczy.

 

Podczas szkolenia uczestnicy będę mogli dowiedzieć się czy ich projekt może otrzymać dofinansowanie w ramach Działania 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw", Schemat A "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP" lub Działania 2.2 "Wsparcie komercjalizacji badań naukowych", jaka jest maksymalna kwota dotacji, kiedy będą ogłaszane konkursy, jak należy przygotować wniosek aplikacyjny, jakie są wymagane załączniki, jakie kryteria decydują o wyborze projektu oraz jakie są najczęściej popełniane błędy przez wnioskodawców. Szkolenie poprowadzą eksperci Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.

 

Dla uczestników szkolenia zostały przewidziane materiały informacyjno – promocyjne.