Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

22 listopada 2011

Bezpłatne konsultacje dla przedsiębiorców "Jak pozyskać dotację na rozwój firmy" - Gorlice, 29 listopada 2011 roku

Data szkolenia: 29.11.2011r. godz. 10.30

Miejsce szkolenia:Starostwo Powiatowe w Gorlicach
ul. Biecka 3
38-300 Gorlice

Tematyka: Dotacje na rozwój przedsiębiorstwa – bezpłatne konsultacje z wypełniania wniosku o dofinansowanie

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Starostwo Powiatowe w Gorlicach zapraszają na bezpłatne konsultacje dla mikroprzedsiębiorców odnośnie ubiegania się o dofinansowanie inwestycji w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Szkolenie odbędzie się 29 listopada 2011r. od godz. 10:30 w Starostwie Powiatowym w Gorlicach

Bezpłatne konsultacje dla przedsiębiorców

„Jak pozyskać dotację na rozwój firmy"

Gorlice, 29 listopada 2011 roku.

Podczas szkolenia uczestnicy będę mogli dowiedzieć się czy ich projekt może otrzymać dofinansowanie w ramach Działania 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw", Schemat A "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP" lub Działania 2.2 "Wsparcie komercjalizacji badań naukowych", jaka jest maksymalna kwota dotacji, kiedy będą ogłaszane konkursy, jak należy przygotować wniosek aplikacyjny, jakie są wymagane załączniki, jakie kryteria decydują o wyborze projektu oraz jakie są najczęściej popełniane błędy przez wnioskodawców. Szkolenie poprowadzą eksperci Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Nie przegap swojej szansy! Zgłoś się na szkolenie!
Zapisy na szkolenie:

Zespół Informacji i Promocji Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

tel. 12 376 91 91 lub 12 376 91 94,  e - mail: szkolenia@mcp.malopolska.pl

Dla uczestników szkolenia został przewidziany poczęstunek
oraz materiały informacyjno-promocyjne.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.