Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

16 stycznia 2012

Bezpłatne konsultacje dla przedsiębiorców "Jak pozyskać dotację na rozwój firmy" - Mędrzechów, 18 stycznia 2012 roku Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Urząd Gminy w Mędrzechowie zapraszają na bezpłatne konsultacje dla mikroprzedsiębiorców odnośnie ubiegania się o dofinansowanie inwestycji w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Szkolenie odbędzie się 18 stycznia 2012 r. od godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Mędrzechowie.

Data szkolenia: 18.01.2012r., godz. 11.00

Miejsce szkolenia:Urząd Gminy w Mędrzechowie

Tematyka: Dotacje unijne dla przedsiębiorców

Podczas szkolenia uczestnicy będę mogli dowiedzieć się czy ich projekt może otrzymać dofinansowanie w ramach Działania 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw", Schemat A "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP" lub Działania 2.2 "Wsparcie komercjalizacji badań naukowych", jaka jest maksymalna kwota dotacji, kiedy będą ogłaszane konkursy, jak należy przygotować wniosek aplikacyjny, jakie są wymagane załączniki, jakie kryteria decydują o wyborze projektu oraz jakie są najczęściej popełniane błędy przez wnioskodawców. Szkolenie poprowadzą eksperci Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Dla uczestników szkolenia zostały przewidziane materiały informacyjno – promocyjne.