Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

16 stycznia 2012

Bezpłatne konsultacje dla przedsiębiorców "Jak pozyskać dotację na rozwój firmy" - Mucharz, 16 stycznia 2012 roku Data szkolenia: 16 stycznia 2012 r., godz. 12.00 - 14.00 Miejsce szkolenia:Urząd Gminy w Mucharzu 34-106 Mucharz 226 Tematyka: Dotacje unijne dla przedsiębiorców

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Urząd Gminy w Mucharzu zapraszają na bezpłatne konsultacje dla mikroprzedsiębiorców odnośnie ubiegania się o dofinansowanie inwestycji w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Szkolenie odbędzie się 16 stycznia 2012 r. od godz. 12.00 w Urzędzie Gminy w Mucharzu.

Podczas szkolenia uczestnicy będę mogli dowiedzieć się czy ich projekt może otrzymać dofinansowanie w ramach Działania 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw", Schemat A "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP" lub Działania 2.2 "Wsparcie komercjalizacji badań naukowych", jaka jest maksymalna kwota dotacji, kiedy będą ogłaszane konkursy, jak należy przygotować wniosek aplikacyjny, jakie są wymagane załączniki, jakie kryteria decydują o wyborze projektu oraz jakie są najczęściej popełniane błędy przez wnioskodawców. Szkolenie poprowadzą eksperci Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Dla uczestników szkolenia zostały przewidziane materiały informacyjno – promocyjne.