Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

03 stycznia 2012

Bezpłatne konsultacje dla przedsiębiorców "Jak pozyskać dotację na rozwój firmy" - Racławice, 9 stycznia 2012 roku Data szkolenia: 9.01.2012r., godz. 10.00 Miejsce szkolenia:Urząd Gminy w Racławicach Racławice 15, 32-222 Racławice Tematyka: Dotacje unijne na rozwój przedsiębiorstwa

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Urząd Gminy w Racławicach zapraszają na bezpłatne konsultacje dla mikroprzedsiębiorców odnośnie ubiegania się o dofinansowanie inwestycji w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Szkolenie odbędzie się 9 stycznia 2012r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Racławicach.

 

Podczas szkolenia uczestnicy będę mogli dowiedzieć się czy ich projekt może otrzymać dofinansowanie w ramach Działania 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw", Schemat A "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP" lub Działania 2.2 "Wsparcie komercjalizacji badań naukowych", jaka jest maksymalna kwota dotacji, kiedy będą ogłaszane konkursy, jak należy przygotować wniosek aplikacyjny, jakie są wymagane załączniki, jakie kryteria decydują o wyborze projektu oraz jakie są najczęściej popełniane błędy przez wnioskodawców. Szkolenie poprowadzą eksperci Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.

 

Zapisy na szkolenie:

Zespół Informacji i Promocji Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości
tel. 12 376 91 91 lub 12 376 91 94,  e – mail: szkolenia@mcp.malopolska.pl


Dla uczestników szkolenia zostały przewidziane materiały informacyjno – promocyjne