Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

05 stycznia 2012

Bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców "Jak pozyskać dotację na rozwój firmy" - Andrychów, 13 stycznia 2012 roku Data szkolenia: 13.01.2012r., godz. 9.00 Miejsce szkolenia:Informatyczne Centrum Edukacyjne ul. Starowiejska 22a (parter budynku Małopolskiego Inkubatora Przedsiębiorczości) Andrychów Tematyka: Dotacje unijne dla przedsiębiorców

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Małopolski Inkubator Przedsiębiorczości w Andrychowie zapraszają na bezpłatne konsultacje dla mikroprzedsiębiorców odnośnie ubiegania się o dofinansowanie inwestycji w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Szkolenie odbędzie się 13 stycznia 2012r. o godz. 9.00 w Informatycznym Centrum Edukacyjnym przy ulicy Starowiejskiej 22a.

 

Podczas szkolenia uczestnicy będę mogli dowiedzieć się czy ich projekt może otrzymać dofinansowanie w ramach Działania 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw", Schemat A "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP" lub Działania 2.2 "Wsparcie komercjalizacji badań naukowych", jaka jest maksymalna kwota dotacji, kiedy będą ogłaszane konkursy, jak należy przygotować wniosek aplikacyjny, jakie są wymagane załączniki, jakie kryteria decydują o wyborze projektu oraz jakie są najczęściej popełniane błędy przez wnioskodawców. Szkolenie poprowadzą eksperci Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.