Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

22 listopada 2011

Bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców "Jak pozyskać dotację na rozwój firmy" - Olkusz, 5 grudnia 2011 roku

Data szkolenia: 5.12.2011r. godz. 10.00

Miejsce szkolenia:Starostwo Powiatowe w Olkuszu
ul. Mickiewicza 2
32-300 Olkusz

Tematyka: Dotacje na rozwój przedsiębiorstwa

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości wraz ze Starostwem Powiatowym w Olkuszu zapraszają na bezpłatne szkolenie dla mikroprzedsiębiorców dotyczące możliwości ubiegania się o dofinansowanie inwestycji w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013. Szkolenie odbędzie się 5 grudnia 2011r. od godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Olkuszu.

Bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców

„Jak pozyskać dotację na rozwój firmy"

Olkusz, 5  grudnia 2011 roku.

Podczas szkolenia uczestnicy będę mogli dowiedzieć się czy ich projekt może otrzymać dofinansowanie w ramach Działania 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw", Schemat A "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP" lub Działania 2.2 "Wsparcie komercjalizacji badań naukowych", jaka jest maksymalna kwota dotacji, kiedy będą ogłaszane konkursy, jak należy przygotować wniosek aplikacyjny, jakie są wymagane załączniki, jakie kryteria decydują o wyborze projektu oraz jakie są najczęściej popełniane błędy przez wnioskodawców.

Nie przegap swojej szansy! Zgłoś się na szkolenie!
Zapisy na szkolenie:

Zespół Informacji i Promocji Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

tel. 12 376 91 91 lub 12 376 91 94,  e - mail: szkolenia@mcp.malopolska.pl

Dla uczestników szkolenia został przewidziany poczęstunek
oraz materiały informacyjno-promocyjne.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.