Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

08 kwietnia 2011

Bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców "Jak pozyskać dotację na rozwój firmy" w Andrychowie 14 kwietnia 2011 roku.

Data szkolenia: 14 kwietnia 2011 roku od godz. 10:00

Miejsce szkolenia:Małopolski Inkubator Przedsiębiorczości w Andrychowie,
ul. Starowiejska 22a
34-120 Andrychów

Tematyka: Dotacje na rozwój przedsiębiorstwa

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Urząd Miejski w Andrychowie zapraszają na bezpłatne szkolenie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z terenu gminy, odnośnie ubiegania się o dofinansowanie inwestycji w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Szkolenie odbędzie się 14 kwietnia 2011 roku od godz. 10:00 w Małopolskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Andrychowie.

Podczas szkolenia uczestnicy będę mogli dowiedzieć się czy ich projekt może otrzymać dofinansowanie w ramach Działania 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw", Schemat A "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP" lub Działania 2.2 "Wsparcie komercjalizacji badań naukowych", jaka jest maksymalna kwota dotacji, kiedy będą ogłaszane konkursy, jak należy przygotować wniosek aplikacyjny, jakie są wymagane załączniki, jakie kryteria decydują o wyborze projektu oraz jakie są najczęściej popełniane błędy przez wnioskodawców.

Szkolenie poprowadzą eksperci Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną, która kompleksowo zajmuje się obsługą dotacji unijnych na rozwój sektora przedsiębiorstw w Małopolsce. MCP jest odpowiedzialne za informowanie o możliwości uzyskania dotacji, nabór  i ocenę wniosków, podpisywanie umów o dofinansowanie, rozliczanie projektów oraz koordynowanie ich prawidłowej realizacji.


Nie przegap swojej szansy! Zapisz się na szkolenie!

Zapisy na szkolenie:

Zespół Informacji i Promocji Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości
tel. 12 376 91 91 lub 12 376 91 94.