Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

16 marca 2011

Bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców "Jak pozyskać dotację na rozwój firmy" w Spytkowicach (powiat wadowicki) 7 kwietnia 2011 roku.

Data szkolenia: 7 kwietnia 2011 roku o godz. 10:00

Miejsce szkolenia:Sala narad Urzędu Gminy w Spytkowicach (powiat wadowicki)

Tematyka: Dotacje unijne dla przedsiębiorstw

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Urząd Gminy w Spytkowicach (powiat wadowicki) zapraszają na bezpłatne szkolenie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z terenu gminy, odnośnie ubiegania się o dofinansowanie inwestycji w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Szkolenie odbędzie się 7 kwietnia 2011 roku o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy w Spytkowicach (powiat wadowicki).

Podczas szkolenia uczestnicy będę mogli dowiedzieć się czy ich projekt może otrzymać dofinansowanie w ramach Działania 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw", Schemat A "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP" lub Działania 2.2 "Wsparcie komercjalizacji badań naukowych", jaka jest maksymalna kwota dotacji, kiedy będą ogłaszane konkursy, jak należy przygotować wniosek aplikacyjny, jakie są wymagane załączniki, jakie kryteria decydują o wyborze projektu oraz jakie są najczęściej popełniane błędy przez wnioskodawców.

Szkolenie poprowadzą eksperci Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną, która kompleksowo zajmuje się obsługą dotacji unijnych na rozwój sektora przedsiębiorstw w Małopolsce. MCP jest odpowiedzialne za informowanie o możliwości uzyskania dotacji, nabór  i ocenę wniosków, podpisywanie umów o dofinansowanie, rozliczanie projektów oraz koordynowanie ich prawidłowej realizacji.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło już 16 konkursów o dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem biznesu. W ramach tych konkursów zostało wybranych 1176 przedsiębiorczych projektów na łączną kwotę prawie 600 000 000 zł!

Nie przegap swojej szansy! Zapisz się na szkolenie!

Kontakt:

Zespół Informacji i Promocji Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości
tel. 12 376 91 91 lub 12 376 91 93.