Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

15 grudnia 2011

Bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców "Jak realizować i rozliczać dotowane projekty" - Kraków, 21 grudnia 2011 roku. Data szkolenia: 21 grudnia 2011 roku, godz. 10.00 Miejsce szkolenia:Pałac Krzysztofory Sala Fontany (I piętro) Rynku Główny 35,31-011 Kraków Tematyka: Rozliczanie dotowanych projektów.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza na szkolenie dotyczące zagadnień związanych z procesem realizacji projektu w ramach II Osi Priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Szkolenie adresowane jest tylko do Beneficjentów, których projekty znalazły się na liście wniosków wybranych do dofinansowaniaw ramach II Osi Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Głównymi zagadnieniami omawianymi na szkoleniu będą:

1. Zasady wdrażania projektu i dokonywania płatności:
•  umowa o dofinansowanie: termin realizacji, zmiany w projekcie, aneksowanie umowy, zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu;
•  wnioski o płatność: terminy składania, wypełnianie, załączniki, termin płatności.

2. Monitoring realizacji projektów kontrola projektu na miejscu realizacji:
•  przebieg i zasady kontroli dokonywanej na miejscu realizacji projektu
•  obowiązki Beneficjenta w okresie trwałości projektu 


Jednocześnie informujemy, że zgłoszenia na szkolenie przyjmowane będą e-mailem na adres: szkolenia@mcp.malopolska.pl. W zgłoszeniu należy podać nazwę przedsiębiorstwa oraz imię i nazwisko osoby, która będzie uczestniczyć w szkoleniu. 


Informujemy jednocześnie, że liczba miejsc jest ograniczona, dlatego decyduje kolejność zgłoszeń! 


Spotkanie jest organizowane gdyż praktyka pokazuje, iż przedsiębiorcy, którzy uczestniczą w organizowanych przez MCP szkoleniach z wdrażania projektów dużo łatwiej rozliczają dotowane inwestycje.

 

Zespół Informacji i Promocji Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości
tel. 12 376 91 10 lub 12 376 91 94,  e - mail: szkolenia@mcp.malopolska.pl
Dla uczestników szkolenia został przewidziany poczęstunek
oraz materiały informacyjno-promocyjne.