Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

13 grudnia 2010

Bezpłatne szkolenie "Jak realizować i rozliczać dotowane projekty" Data szkolenia: 21 grudnia 2010 Miejsce szkolenia:Hotelu Europejski ul. Lubicz 5 31-034 Kraków Tematyka: Szkolenie z realizacji i rozliczania projektu dotowanego w ramach II Osi Priorytetowej MRPO.

Informujemy, że dnia 21 grudnia 2010 roku w godzinach od 11:00 do 15:00 w Hotelu Europejskim w Krakowie przy ul. Lubicz 5 odbędzie się bezpłatne szkolenie dotyczące zagadnień związanych z procesem realizacji i rozliczania projektu w ramach II Osi Priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – „Gospodarki Regionalnej Szansy”.

 

Zapraszamy zarówno przedsiębiorców, których projekty dopiero zostały wybrane do dofinansowania, jak i tych, którzy podpisali już umowę i rozpoczęli realizację projektu. 

Głównymi zagadnieniami omawianymi na szkoleniu będą:

1. Zasady wdrażania projektu i dokonywania płatności:
•  umowa o dofinansowanie: termin realizacji, zmiany w projekcie, aneksowanie umowy,      zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu;
•  wnioski o płatność: terminy składania, wypełnianie, załączniki, termin płatności.

2. Monitoring realizacji projektów kontrola projektu na miejscu realizacji:
•  ankieta badająca postęp realizacji projektów – sposób i zasady przeprowadzania;
•  przebieg i zasady kontroli dokonywanej na miejscu realizacji projektu
•  obowiązki Beneficjenta w okresie trwałości projektu

Do uczestników szkolenia zostanie również rozesłane „Vademecum Beneficjenta MŚP II Osi Priorytetowej MRPO 2007-2013”, które zawiera kompendium wiedzy na temat wdrażania projektów i będzie Państwu pomocne przy rozliczaniu dofinansowanych inwestycji.

Zgłoszenia na szkolenie będą przyjmowane do 17 grudnia 2010 w formie elektronicznej (formularz zgłoszeniowy poniżej) lub pod numerem telefonu: 123769191, 123769194.


LISTA ZAPISÓW NA SZKOLENIE ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA!