Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

19 marca 2009

Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego ma zaszczyt zaprosić na bezpłatną konferencję pt. "ROZWÓJ SEKTORA MSP W DOBIE KRYZYSU - WYZWANIA I PERSPEKTYWY" Tematem konferencji jest bezpośrednie dofinansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z małopolski (harmonogramy, działania priorytetowe, przykładowe wnioski, przydatne adresy, instytucje wspierające), unijne, rządowe i lokalne programy pomocowe dla przedsiębiorców, finansowanie nowych inwestycji w małych i średnich przedsiębiorstwach z perspektywy sektora bankowego, etc.

UDZIAŁ EKSPERTÓW Z TRZECH SEKTORÓW:

  • Publicznego

- Ministerstwo Gospodarki
- Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
- Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
- Wojewódzki Urząd Pracy

  • Prywatnego

- PKPP Lewiatan

  • Bankowego

- Specjaliści Banku PEKAO SA

Konferencja odbędzie się 9 kwietnia 2009 r. o godzinie 10:00 w Auli Collegium Novum UJ na ul. Gołębiej 24 w Krakowie.

Formularz zgłoszeniowy na konferencję dostępny jest na stronie www.fundacja.uj.pl