Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

18 marca 2009

II Małopolskie Targi Funduszy Europejskich Jednym z najważniejszych zadań samorządu województwa jest aktywne inspirowanie mieszkańców Małopolski do korzystania z szansy, jaką dają środki z funduszy Unii Europejskiej. Aby zapewnić dostęp do aktualnych informacji od osób bezpośrednio zaangażowanych w przyznawanie dotacji, już po raz drugi organizujemy Małopolskie Targi Funduszy Europejskich.

W ramach Targów, które odbędą się w dniu 8 kwietnia 2009 roku, w Urzędzie Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych ¾ w Salach Dietla i Kupieckiej w godzinach od 11.00 do 15.00 będzie można:

  • wysłuchać ekspertów oraz uzyskać informacje nt. możliwości jakie oferują fundusze europejskie;
  • skorzystać z bezpłatnych porad i konsultacji od osób dysponujących praktyczną wiedzą w zakresie pozyskiwania środków z UE, które pomogą wskazać źródła dofinansowania na konkretne projekty;
  • skonsultować pomysły, gdyż tylko w ten dzień w roku konsultanci z wszystkich programów znajdą się w jednym miejscu, całkowicie do Państwa dyspozycji – każdy będzie się mógł dowiedzieć, jakiego typu inwestycje dofinansowuje dana instytucja;
  • otrzymać bezpłatne materiały informacyjne na temat funduszy.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości również będzie uczestniczyć w II Małopolskich Targach Funduszy Europejskich.

Serdecznie zapraszamy!