Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

09 czerwca 2013

Konferencja Wsparcie przedsiębiorczości w Małopolsce Zachodniej Zarząd Województwa Małopolskiego, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu zapraszają na spotkanie dot. wsparcia przedsiębiorczości w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) na terenie Małopolski Zachodniej, które odbędzie się 26 czerwca 2013 r. w Centrum Kultury w Olkuszu.

Spotkanie ma na celu przedstawienie rezultatów wdrażania MRPO, zaprezentowanie projektów wybranych przez Zarząd Województwa Małopolskiego do dofinansowania oraz przedstawienia założeń regionalnego programu operacyjnego w przyszłej perspektywie finansowej 2014-2020.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

Potwierdzenie udziału w spotkaniu należy przesłać do dnia 24.06.2013r. na adres mailowy: info@mcp.malopolska.pl bądź dokonać zgłoszenia telefonicznie pod numerem: 12 376 91 93.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!  

Poniżej zamieszczamy szczegółowy program konferencji.

POBIERZ PLIKI