Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

09 lutego 2010

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości wraz ze Stowarzyszeniem Podatników w Polsce zaprasza na bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców Spotkania odbędą się 26 lutego 2010 r. w Krakowie oraz 2 marca 2010 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej. Zapisy na szkolenia przyjmuje Stowarzyszenie Podatników w Polsce, ul. Zagrody 20A, 30-318 Kraków pod numerem telefonu 012 260-98-15, faks: 012 260-98-11.

Miejsca szkolenia:

KRAKÓW
26.02.2010 r.
(piątek)
ul. Zagrody 20a
(siedziba Stowarzyszenia, Dom Podatnika)
od godz. 10:00-15:00

KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
02.03.2010 r.
  (wtorek)
ul. Mickiewicza 6a
(budynek STOLMET)
od godz. 10:00-15:00

Szkolenia dotyczyć będą przede wszystkim możliwości ubiegania się o dofinansowanie inwestycji w przedsiębiorstwach. Podczas spotkań pozyskają Państwo informacje na temat tego, jakiego rodzaju projekty mogą być współfinansowane, jakie koszty są kwalifikowane, ile wynosi wysokość wsparcia oraz jak należy wypełnić wniosek wraz z załącznikami.

Spotkanie prowadzić będą:

    * konsultanci Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości odnośnie dotacji w ramach II Osi Priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013:

Działanie 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjność przedsiębiorstw"
Schemat A "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP" (mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa)
Działanie 2.2 "Komercjalizacja badań naukowych"
Schemat B "Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu Badania+Rozwój" (mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa)

    * konsultanci Urzędu Marszałkowksiego Województwa Małopolskiego - Centrum Informacyjnego Fundusze Europejskie w Małopolsce (FEM) na temat pozostałych Osi Priorytetowych MRPO 2007-2013.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.