Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

29 maja 2012

Postaw z nami na innowacje! Zostań bezpłatnie Wystawcą Małopolskich Targów Innowacji 2012 Województwo Małopolskie rozpoczęło nabór Wystawców na Małopolskie Targi Innowacji 2012.

Wystawcy Małopolskich Targów Innowacji to małopolskie małe i średnie przedsiębiorstwa, które w swojej działalności stawiają na szeroko rozumiane innowacje. Czeka na nich 30 bezpłatnych, wyposażonych stoisk wystawienniczych na Małym Rynku w Krakowie. Wydarzenie to stanowi wyjątkowa okazję do zaprezentowania swojej firmy i jej osiągnięć szerszej publiczności. Organizatorem Małopolskich Targów Innowacji jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

To już piąta edycja wydarzenia,  po raz trzeci organizowana na Małym Rynku w Krakowie. Tegoroczna edycja Targów, tak jak w roku ubiegłym, odbędzie się 12 października, tym razem będzie to jednak piątek. Podobnie jak w poprzedniej edycji, Małopolskie Targi Innowacji będą częścią Małopolskiego Festiwalu Innowacji. W jego ramach odbędzie sie szereg innych wydarzeń, do których współorganizacji zapraszamy regionalne i ogólnopolskie instytucje.

Na przedsiębiorców czeka 30 stoisk wystawienniczych pod namiotem usytuowanym na krakowskim Małym Rynku. Każde stoisko będzie wyposażone w zabudowę oraz podstawowe elementy meblowe. Organizator dla każdego wystawcy zapewni dostęp do prądu, bezprzewodowego Internetu oraz zaplecza sanitarnego. Każdemu wystawcy zostanie zapewniony słodki poczęstunek oraz ciepły obiad. Przedsiębiorcy, którzy wezmą udział w Targach w formie wystawcy mogą liczyć na bezpłatną promocję - w katalogu konferencyjnym, w Internecie, a najbardziej innowacyjni nawet w prasie.

Na Targi zapraszono również instytucje, których rolą jest wsparcie proinnowacyjnych działań i inicjatyw. Dla nich przygotowaliśmy 20 miejsc wystawienniczych.

Rekrutacja odbywa się na podstawie Regulaminu rekrutacji oraz jego załączników. Oceny dokumentów dokona powołana w tym celu komisja. Dokumenty będą oceniane pod względem formalnym (kryterium 0-1; spełnia/nie spełnia) jak i merytorycznym (opis innowacji 0-10 pkt.). Formularze zgłoszeniowe należy nadsyłać do dnia 15 czerwca 2012 roku. Szczegóły zawiera Regulamin Rekrutacji Wystawców. Wszystkie dokumenty dostępne są na stronie www.imalopolska.eu

Małopolskie Targi Innowacji organizowane są w ramach projektu systemowego pn. „Regionalny System Innowacji Województwa Małopolskiego. Projekt pilotażowy” finansowanego z  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.