Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

28 kwietnia 2009

"Różne drogi do sukcesu w biznesie" - spotkanie pomysłodawców, przedsiębiorstw z sektora MŚP i inwestorów Krakowski Park Technologiczny w dniu 7 maja 2009 r. zaprasza na seminarium 'Różne drogi do sukcesu w biznesie" - spotkanie pomysłodawców i przedsiębiorców z sektora MSP oraz inwestorów, organizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Głównym celem seminarium jest zaprezentowanie możliwości wsparcia projektów typu start-up i firm z sektora MSP będących na różnych etapach rozwoju – „na różnych drogach do sukcesu w biznesie”. Prezentacje przeprowadzą praktycy, eksperci w danych zagadnieniach. Możliwość krótkich prezentacji będą mieli także przedstawiciele projektów start-up i MSP.

W trakcie konferencji poruszone zostaną tematy związane z rozwojem projektów przed decyzją o rejestracji firmy, strategią rozwoju firmy, źródłami pozyskiwania kapitału i finansowaniem przedsiębiorstw.

Do udziału w seminarium zapraszamy przede wszystkim przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, inwestorów, przyszłych przedsiębiorców, ale także wszystkie osoby potrzebujące dodatkowej wiedzy na temat przedsiębiorczości i prowadzenia własnego biznesu.
Seminarium pozwoli na zawiązanie kontaktów pomiędzy zainteresowanymi stronami. Praktyczne prezentacje umożliwią wymianę doświadczeń oraz identyfikację problemów z jakimi spotykają się przedsiębiorcy na pierwszym etapie funkcjonowania.

Wydarzenie organizowane jest w ramach Europejskiego Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw, którego koordynatorem jest Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej.

Zapraszamy!
7 maja 2009 r. godz. 9.30
sala konferencyjna Krakowskiego Parku Technologicznego
Al. Jana Pawła II 41L

Wstęp wolny, jednak ze względu na ograniczoną ilość miejsc zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronach internetowych www.sse.krakow.pl i www.technoinkubator.com oraz odesłanie na adres arozanska@sse.krakow.pl lub na numer faxu: 012 640 19 45

Szczegółowych informacji na temat wydarzenia udziela Łukasz Frydrych, e-mail: lfrydrych@sse.krakow.pl, tel. 012 640 19 52