Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
 • Dobre Praktyki

  Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

29 listopada 2013

Szkolenie dla małych przedsiębiorstw Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza na szkolenie dotyczące zasad aplikowania o wsparcie w konkursie dla małych przedsiębiorstw.

Szkolenie dla małych przedsiębiorstw
Działanie 2.1 „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw”
Schemat A „Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP”
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

 

Data szkolenia:
10 grudnia 2013 r. (wtorek), godz. 11:30-15:00

Miejsce szkolenia:
Kraków

Crown Piast Hotel & Park
ul.
Walerego Eljasza Radzikowskiego 109
 

Program szkolenia

 

Zasady aplikowania w konkursie dla małych przedsiębiorstw.

 • Definicja małego przedsiębiorstwa.
 • Ustalanie statusu przedsiębiorstwa - powiązania przedsiębiorstw.
 • Obszary wsparcia podlegające dofinansowaniu.
 • Koszty kwalifikowane.
 • Pomoc de minimis.

Przygotowanie dokumentacji projektowej.

 • Wypełnianie wniosku w Regionalnym Systemie Informatycznym.
 • Przygotowanie załączników do wniosku o dofinansowanie.
 • Przygotowanie biznesplanu.
 • Kryteria oceny projektów.
 • Błędy popełniane w dokumentacji projektowej.

Dobre praktyki we wdrażaniu projektów MŚP.

 • Statystyki i mapy przyznanych dotacji.
 • Przykłady innowacyjnych inwestycji.
 • Pożyczki dla przedsiębiorców.
 • Bezpłatne wsparcie konsultacyjne.
   

Liczba uczestników szkolenia: 100. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja uczestników prowadzona jest przez Zespół Informacji i Promocji MCP:
e-mail: info@mcp.malopolska.pl,
tel.: 12 376 91 91, 12 376 91 92, 12 376 91 93, 12 376 91 10.

 

W zgłoszeniu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika szkolenia/nazwy reprezentowanego przedsiębiorstwa oraz kontaktowego numeru telefonu/adresu e-mail.

 

Udział w szkoleniu jest BEZPŁATNY.

 

Zapraszamy!