Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
 • Dobre Praktyki

  Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

12 lutego 2010

Szkolenie dla przedsiębiorców - Kraków 24 i 25 marca 2010 (listy na szkolenia w dniach 24 i 25 marca zostały już zamknięte) Data szkolenia: 24 i 25 marca 2010 roku (czwartek), od godz. 10:00 do godz. 15:00 Miejsce szkolenia:KRAKÓW Urząd Miasta Krakowa Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków Sala Portretowa Tematyka: Dotacje dla przedsiębiorstw.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i Urząd Miasta Krakowa zapraszają na bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców.

Listy na szkolenia w dniach 24 i 25 marca 2010 roku zostały już zamknięte.
Przedsiębiorców z Krakowa i okolic prosimy o wpisywanie się na szkolenie do Miechowa, Suchej Beskidzkiej, Brzeska i Wadowic.
Przedsiębiorców z innych miast prosimy o wpisywanie się na szkolenia w swoim regionie.
 

 

 • Szkolenie dotyczyć będzie możliwości ubiegania aplikowania o dotacje unijne na realizację inwestycji  w przedsiębiorstwach. Podczas spotkania eksperci szczegółowo opowiedzą o rodzajach projektów współfinansowanych, kosztach kwalifikowanych, wysokości wsparcia oraz wymaganej dokumentacji konkursowej (wniosek o dofinansowanie + załączniki).
 • Spotkanie poprowadzą:
  • konsultanci Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w zakresie dotacji w ramach
   II Osi Priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
   na lata 2007-2013
  Działanie 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjność przedsiębiorstw"
  Schemat A "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP"
  Działanie 2.2 "Wsparcie komercjalizacji badań naukowych"
  Schemat B "Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R"
  • konsultanci Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
  Działanie 1.4-4.1 "Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac"
  Działanie 4.2 "Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego"
  Działanie 4.4 "Nowe inwestycje o wysokim potencjalne innowacyjnym"
  Działanie 6.1 "Paszport do eksportu"
  Działanie 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej"
  Działanie 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B".
 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
 • Zainteresowanych uczestnictwem w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego poniżej.
  W odpowiedzi otrzymają Państwo e-maila z potwierdzeniem zapisu na szkolenie. 
 • O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Dodatkowe informacje dotyczące zakresu szkolenia można uzyskać pod numerem telefonu: 012 376 91 93 lub 012 376 91 10.