Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
 • Dobre Praktyki

  Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

19 lipca 2009

Szkolenie dla przedsiębiorców - Kraków 28 sierpnia 2009 (brak miejsc) Data szkolenia: 28 sierpnia 2009 roku (piątek), od godz. 10:00 do godz. 15:00 Miejsce szkolenia:KRAKÓW Wojewódzka Biblioteka Publiczna ul. Rajska 1 31-124 Kraków Sala nr 53, parter Tematyka: Dotacje dla przedsiębiorstw.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zapraszają na bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 2.1 Schemat A „Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP” i Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 • Szkolenie dotyczyć będzie możliwości ubiegania się o dofinansowanie inwestycji w przedsiębiorstwach. Podczas spotkania pozyskają Państwo informacje na temat tego, jakiego rodzaju projekty mogą być współfinansowane, jakie koszty są kwalifikowane, ile wynosi wysokość wsparcia oraz jak należy wypełnić wniosek wraz z załącznikami.
 • Spotkanie prowadzić będą:
  • konsultanci Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości odnośnie dotacji w ramach II Osi Priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
  Działanie 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjność przedsiębiorstw"
  Schemat A "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP"
  • konsultanci Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:
  Działanie 4.2 "Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego"
  Działanie 4.4 "Nowe inwestycje o wysokim potencjalne innowacyjnym"
  Działanie 6.1 "Paszport do eksportu"
  Działanie 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej"
  Działanie 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B"
  oraz Funduszu zalążkowego "Inwestycje Kapitałowe" - wspieranie innowacyjnych przedsięwzięć.
   
 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
 • Zainteresowanych uczestnictwem w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego poniżej.

Lista na szkolenie została zamknięta!