Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
 • Dobre Praktyki

  Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

28 czerwca 2009

Szkolenie dla przedsiębiorców - Miechów 27 lipca 2009

Data szkolenia: 27 lipca 2009 roku (poniedziałek), od godz. 10:00 do godz. 14:00

Miejsce szkolenia:MIECHÓW

Starostwo Powiatowe w Miechowie
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów
Sala Konferencyjna

Tematyka: Dotacje dla przedsiębiorstw.

MCP i MARR S.A. wraz ze Starostwem Powiatowym w Miechowie zapraszają na bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców w ramach MRPO Działanie 2.1 „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw” Schemat A „Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP” i Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 • Szkolenie dotyczyć będzie możliwości ubiegania się o dofinansowanie inwestycji w przedsiębiorstwach. Podczas spotkania pozyskają Państwo informacje na temat tego, jakiego rodzaju projekty mogą być współfinansowane, jakie koszty są kwalifikowane, ile wynosi wysokość wsparcia oraz jak należy wypełnić wniosek wraz z załącznikami.
 • Spotkanie prowadzić będą:
  • konsultanci Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości odnośnie dotacji w ramach II Osi Priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
  Działanie 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjność przedsiębiorstw"
  Schemat A "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP"
  • konsultanci Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:
  Działanie 4.2 "Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego"
  Działanie 4.4 "Nowe inwestycje o wysokim potencjalne innowacyjnym"
  Działanie 6.1 "Paszport do eksportu"
  Działanie 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej"
  Działanie 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B"
  oraz Funduszu zalążkowego "Inwestycje Kapitałowe" - wspieranie innowacyjnych przedsięwzięć.
   
 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
 • Zainteresowanych uczestnictwem w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego poniżej.