Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
 • Dobre Praktyki

  Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

12 lutego 2010

Szkolenie dla przedsiębiorców - Myślenice 12 marca 2010 (lista na szkolenie została zamknięta) Data szkolenia: 12 marca 2010 roku (piątek), od godz. 10:00 do godz. 15:00 Miejsce szkolenia:MYŚLENICE Starostwo Powiatowe w Myślenicach ul. Mikołaja Reja 13 32-400 Myślenice Sala Obrad Tematyka: Dotacje dla przedsiębiorstw.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i Starostwo Powiatowe w Myślenicach zapraszają na bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców.

Lista uczestników szkolenia w Myslenicach został już zamknięta.
Przedsiębiorców z Myślenic i okolic prosimy o wpisywanie się na szkolenie do Wadowic, Suchej Beskidzkiej, Limanowej czy Brzeska.
Przedsiębiorców z innych miast prosimy o wpisywanie się na szkolenia w swoim regionie.
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości i Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z instytucjami współpracującymi zapraszają na bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 • Szkolenie dotyczyć będzie możliwości aplikowania o dotacje unijne na realizację inwestycji  w przedsiębiorstwach. Podczas spotkania eksperci szczegółowo opowiedzą o rodzajach projektów współfinansowanych, kosztach kwalifikowanych, wysokości wsparcia oraz wymaganej dokumentacji konkursowej (wniosek o dofinansowanie + załączniki).
   
 • Spotkanie poprowadzą:
  • konsultanci Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w zakresie dotacji w ramach
   II Osi Priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
   na lata 2007-2013
  Działanie 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjność przedsiębiorstw"
  Schemat A "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP"
  Działanie 2.2 "Wsparcie komercjalizacji badań naukowych"
  Schemat B "Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R"
  • konsultanci Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
  Działanie 1.4-4.1 "Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac"
  Działanie 4.2 "Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego"
  Działanie 4.4 "Nowe inwestycje o wysokim potencjalne innowacyjnym"
  Działanie 6.1 "Paszport do eksportu"
  Działanie 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej"
  Działanie 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B".
   
 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
 • Zainteresowanych uczestnictwem w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego poniżej.
  W odpowiedzi otrzymają Państwo e-maila z potwierdzeniem zapisu na szkolenie. 
 • O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Dodatkowe informacje dotyczące zakresu szkolenia można uzyskać pod numerem telefonu: 012 376 91 93 lub 012 376 91 10.