Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
 • Dobre Praktyki

  Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

26 sierpnia 2009

Szkolenie dla przedsiębiorców - Myślenice 21 września 2009

Data szkolenia: 21 września 2009 roku (poniedziałek), od godz. 10:00 do godz. 15:00

Miejsce szkolenia:MYŚLENICE

Myślenicki Ośrodek
Kultury i Sportu
ul. J. Piłsudskiego 20
32–400 Myślenice
Sala lustrzana

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 2.1 Schemat A „Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP” i Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 • Szkolenie dotyczyć będzie możliwości ubiegania się o dofinansowanie inwestycji w przedsiębiorstwach. Podczas spotkania pozyskają Państwo informacje na temat tego, jakiego rodzaju projekty mogą być współfinansowane, jakie koszty są kwalifikowane, ile wynosi wysokość wsparcia oraz jak należy wypełnić wniosek wraz z załącznikami.
 • Spotkanie prowadzić będą:
  • konsultanci Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości odnośnie dotacji w ramach II Osi Priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
  Działanie 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjność przedsiębiorstw"
  Schemat A "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP"
  W spotkaniu wezmą też udział konsultanci Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Funduszu zalążkowego "Inwestycje Kapitałowe" - wspieranie innowacyjnych przedsięwzięć.

  • Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
  • Zainteresowanych uczestnictwem w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego poniżej.