Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
 • Dobre Praktyki

  Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

12 lutego 2010

Szkolenie dla przedsiębiorców - Nowy Sącz 8 marca 2010 (lista na szkolenie została zamknięta) Data szkolenia: 8 marca 2010 roku (poniedziałek), od godz. 10:00 do godz. 15:00 Miejsce szkolenia:NOWY SĄCZ Urząd Miasta Nowego Sącza Rynek 1 33-300 Nowy Sącz Sala Reprezentacyjna Ratusza Tematyka: Dotacje dla przedsiębiorstw.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Urząd Miasta Nowego Sącza zapraszają na bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców.

Lista na szkolenie w dniu 8 marca 2010 roku została już zamknięta.Przedsiębiorców z Nowego Sącza i okolic prosimy o wpisywanie się na szkolenie do Limanowej, Gorlic lub Nowego Targu.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości i Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.wraz z instytucjami współpracującymi zapraszają na bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 • Szkolenie dotyczyć będzie możliwości aplikowania o dotacje unijne na realizację inwestycji  w przedsiębiorstwach. Podczas spotkania eksperci szczegółowo opowiedzą o rodzajach projektów współfinansowanych, kosztach kwalifikowanych, wysokości wsparcia oraz wymaganej dokumentacji konkursowej (wniosek o dofinansowanie + załączniki).
 • Spotkanie poprowadzą:
  • konsultanci Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w zakresie dotacji w ramach II Osi Priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
  Działanie 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjność przedsiębiorstw" Schemat A "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP" Działanie 2.2 "Wsparcie komercjalizacji badań naukowych"Schemat B "Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R"
  • konsultanci Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
  Działanie 1.4-4.1 "Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac"Działanie 4.2 "Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego"Działanie 4.4 "Nowe inwestycje o wysokim potencjalne innowacyjnym"Działanie 6.1 "Paszport do eksportu"Działanie 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej"Działanie 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B".
  • konsultanci Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Punkt Konsultacyjny w Nowym Sączu na temat oferty punktu lokalnego oraz Działania 7.2 MRPO "Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii"
 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
 • Zainteresowanych uczestnictwem w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego poniżej. W odpowiedzi otrzymają Państwo e-maila z potwierdzeniem zapisu na szkolenie. 
 • O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Dodatkowe informacje dotyczące zakresu szkolenia można uzyskać pod numerem telefonu: 012 376 91 93 lub 012 376 91 10.
 • Punkt Informacyjny UMWM w Nowym Sączu,
  ul. Zygmuntowska 15,
  33-300 Nowy Sącz
  Tel. (018) 442 25 78, 442 25 79
  Fax. (018) 442 25 11
  e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl

  Program spotkania znajduje się poniżej.