Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

08 maja 2009

Szkolenie dla przedsiębiorców - Olkusz 10 czerwca 2009

Data szkolenia: 10 czerwca 2009 roku (środa), od godz. 10:00 do godz. 14:00

Miejsce szkolenia:OLKUSZ

Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu
ul. Rynek 1
32-300 Olkusz
Sala Narad

Tematyka: Dotacje dla przedsiębiorstw w ramach MRPO.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie wraz z Urzędem Miasta i Gminy Olkusz zaprasza na bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców w ramach Działania 2.1 „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw” Schemat A „Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP” Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

  • Szkolenie dotyczyć będzie możliwości ubiegania się o dofinansowanie inwestycji w przedsiebiorstwach. Podczas spotkania pozyskają Państwo informacje na temat tego, jakiego rodzaju projekty mogą być współfinansowane, jakie koszty są kwalifikowane, ile wynosi wysokość wsparcia oraz jak należy wypełnić wniosek wraz z załącznikami.
  • Spotkanie prowadzić będą konsultanci Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości odnośnie dotacji w ramach Działania 2.1 Schemat A Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz konsultanci Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
  • Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
  • Zainteresowanych uczestnictwem w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego poniżej.
  • Równocześnie informujemy, iż sukcesywnie w najbliższych dniach pojawi się informacja o kolejnych szkoleniach organizowanych w pozostałych powiatach Małopolski.