Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
 • Dobre Praktyki

  Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

07 marca 2010

Szkolenie dla przedsiębiorców - Zakopane 22 marca 2010 r.

Data szkolenia: 22 marca 2010 r. - poniedziałek, od godz. 11:00 - 16:00

Miejsce szkolenia:ZAKOPANE

Sala konferencyjna Urzędu Miasta Zakopane,
ul. Kościuszki 13
34-500 Zakopane

Tematyka: Dotacje unijne dla przedsiębiorstw.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości; Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.; Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury; Janusz Majcher - Burmistrz Miasta Zakopane oraz Andrzej Pajor - Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Sportu Rady Powiatu Tatrzańskiego zapraszają na bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 • Szkolenie dotyczyć będzie możliwości aplikowania o dotacje unijne na realizację inwestycji  w przedsiębiorstwach. Podczas spotkania eksperci szczegółowo opowiedzą o rodzajach projektów współfinansowanych, kosztach kwalifikowanych, wysokości wsparcia oraz wymaganej dokumentacji konkursowej (wniosek o dofinansowanie + załączniki).
 • Spotkanie poprowadzą:

* konsultanci Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w zakresie dotacji w ramach II Osi Priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013


Działanie 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjność przedsiębiorstw" Schemat A "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP" Działanie 2.2 "Wsparcie komercjalizacji badań naukowych"Schemat B "Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R"

 * konsultanci Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 1.4-4.1 "Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac"Działanie 4.2 "Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego"Działanie 4.4 "Nowe inwestycje o wysokim potencjalne innowacyjnym"Działanie 6.1 "Paszport do eksportu"Działanie 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej"Działanie 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B".

 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
 • Zainteresowanych uczestnictwem w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego poniżej. W odpowiedzi otrzymają Państwo e-maila z potwierdzeniem zapisu na szkolenie.
 • O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Dodatkowe informacje dotyczące zakresu szkolenia można uzyskać pod numerem telefonu:
  012 376 91 93 lub 012 376 91 10.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!