Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

22 kwietnia 2015

Szkolenie Dotacje na Innowacje w ramach MFI Tarnów 26.05.2015 Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Urząd Miasta Tarnowa zapraszają na szkolenie w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji Dotacje na Innowacje. Szkolenie odbędzie się 26 maja 2015 r. w Sali Lustrzanej Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Wałowej 10 w Tarnowie.

Podczas szkolenia zaprezentujemy możliwości otrzymania wsparcia na innowacyjne projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020.

Program szkolenia:


11:00 – 12:00 Dofinansowanie na inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje

  • badania naukowe i prace rozwojowe
  • rozwój infrastruktury dla działalności B+R w przedsiębiorstwach
  • bony na innowacje

 

12:00 – 12:30 Wsparcie dla MŚP na rzecz zwiększenia ich aktywności międzynarodowej oraz zdobywania nowych rynków zbytu.


12:30 – 12:45 Przerwa


12:45 – 13:15 Dotacje na odnawialne źródła energii


13:15 – 13:30 Indywidualne konsultacje projektów


Zapraszamy do udziału w szkoleniu! Szkolenie jest bezpłatne. Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy:

e-mail: info@mcp.malopolska.pl
tel. 12 376 91 91/92

Osoba do kontaktu – Magdalena Migalska tel. 12 376 91 90

 

Prezentacja ze szkolenia - POBIERZ!