Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

02 grudnia 2009

Szkolenie z wdrażania dofinansowanych projektów Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza beneficjentów rozliczających dofinansowane projekty na szkolenie dotyczące zagadnień związanych z procesem realizacji inwestycji w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 2.1 Schemat A "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MSP" - małe i średnie przedsiębiorstwa.

zkolenie adresowane jest do beneficjentów, których projekty znalazły się na liście projektów podstawowych wybranych do dofinansowania i odbędzie się ono 18 grudnia 2009 r. (piątek) w godzinach od 11.00 do 14.30 w hotelu Chopin w Krakowie, ul. Przy Rondzie 2.

Szkolenie skierowane jest tylko do przedsiębiorców, których projekty zostały wybrane do dofinansowania, głównie do wnioskodawców z ostatnio zakończonych konkursów, ale także do beneficjentów, którzy już realizują projekty i chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu rozliczania i trwałości inwestycji. Szkolenie jest bezpłatne. Spotkanie poprowadzą przedstawiciele Zespołu Kontraktacji i Płatności oraz Zespołu Monitoringu i Kontroli MCP.

Głównymi zagadnieniami omawianymi na szkoleniu będą:

1. Zasady wdrażania projektu i dokonywania płatności:
•  umowa o dofinansowanie: termin realizacji, zmiany w projekcie, aneksowanie umowy;
•  zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu;
•  wnioski o płatność: terminy składania, wypełnianie, załączniki, termin płatności.

2. Monitoring realizacji projektów i kontrola projektu na miejscu realizacji:
•  ankieta badająca postęp realizacji projektów – sposób i zasady przeprowadzania;
•  przebieg i zasady kontroli dokonywanej na miejscu realizacji projektu;
•  obowiązki Beneficjenta w okresie trwałości projektu.

Jednocześnie informujemy, że zgłoszenia na szkolenie będą przyjmowane do 11 grudnia 2009 (piątek) e-mailem na adres: szkolenia@mcp.malopolska.pl lub pod numerem telefonu: 012 376 91 93. W zgłoszeniu należy podać nazwę przedsiębiorstwa, jego status (mikro, małe czy średnie) oraz imiona i nazwiska, ewentualnie liczbę osób, które w spotkaniu będą uczestniczyć.
                              
Zapraszamy!