Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

22 maja 2009

Szkolenie z wdrażania projektów wybranych do dofinansowania w ramach II Osi Priorytetowej MRPO Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dotyczące zagadnień związanych z procesem realizacji projektu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 2.1 A Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MSP - mikro i małe przedsiębiorstwa. Szkolenie przeznaczone jest tylko dla beneficjentów, których projekty zostały wybrane do dofinansowania w ramach przeprowadzonych przez MCP konkursów.

Głównymi zagadnieniami omawianymi na szkoleniu będą:

1. Zasady wdrażania projektu i dokonywania płatności:
• umowa o dofinansowanie: termin realizacji, zmiany w projekcie, aneksowanie umowy, zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu;
• wnioski o płatność: terminy składania, wypełnianie, załączniki, termin płatności.

2. Monitoring realizacji projektów kontrola projektu na miejscu realizacji:
• ankieta badająca postęp realizacji projektów – sposób i zasady przeprowadzania;
• przebieg i zasady kontroli dokonywanej na miejscu realizacji projektu
• obowiązki Beneficjenta w okresie trwałości projektu

Szkolenie jest adresowane do beneficjentów, których projekty znalazły się na liście projektów podstawowych objętych dofinansowaniem i odbędzie się ono 10 czerwca 2009 r. w godzinach od 11.00 do 14.00 w hotelu Chopin w Krakowie, ul. Przy Rondzie 2.

Uprzejmie informujemy, że zgłoszenia na szkolenie będą przyjmowane do 5 czerwca (piątek) pod nr telefonu: 0123769193 lub e-mailem na adres: szkolenia@mcp.malopolska.pl