Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

08 czerwca 2010

Warsztaty dotyczące wdrażania dofinansowanych projektów 14.06.2010 (poniedziałek)

Data szkolenia: 14 czerwca 2010 (poniedziałek)

Miejsce szkolenia:Chopin Hotel Cracow
ul. Przy Rondzie 2
31-547 Kraków
godz. 9:00-13:00

Tematyka: Szkolenie dotyczące wdrażania dofinansowanych projektów.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza na szkolenie dotyczące zagadnień związanych z procesem realizacji projektu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Spotkanie skierowane jest tylko do beneficjentów, z którymi podpisano już umowy o dofinansowanie i którzy rozliczają już projekty.

Głównymi zagadnieniami omawianymi na szkoleniu będą:

1. Zasady wdrażania projektu i dokonywania płatności:
•  umowa o dofinansowanie: termin realizacji, zmiany w projekcie, aneksowanie umowy, zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu;
•  wnioski o płatność: terminy składania, wypełnianie, załączniki, termin płatności.

2. Monitoring realizacji projektów kontrola projektu na miejscu realizacji:
•  ankieta badająca postęp realizacji projektów – sposób i zasady przeprowadzania;
•  przebieg i zasady kontroli dokonywanej na miejscu realizacji projektu
•  obowiązki Beneficjenta w okresie trwałości projektu

Jednocześnie informujemy, że zapisy na szkolenie przyjmowane będą do dnia 13 czerwca 2010 r. (niedziela) poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego poniżej lub telefonicznie pod nr: 123769193 do piątku 11 czerwca 2010 r. W zgłoszeniu należy podać nazwę przedsiębiorstwa oraz imię i nazwisko osoby, która będzie uczestniczyć w szkoleniu. Spotkanie będzie miało formę warsztatową, odbędzie się w gronie co najwięcej 30 osób.
Decyduje kolejność zgłoszeń.