Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

02 listopada 2010

Warsztaty organizowane przez MCP dla przedsiębiorców w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości! Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (ang. Global Entrepreneurship Week, GEW) to ponadnarodowa inicjatywa, której celem jest stworzenie środowiska społecznego wspierającego przedsiębiorcze postawy i kreatywne pomysły młodych ludzi! Trzecia polska edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce odbędzie się 15-21 listopada 2010 roku.

Global Entrepreneurship Week łączy inicjatywy ogromnej liczby krajów, dzięki czemu powstaje globalne środowisko sprzyjające przedsiębiorczości młodych. To także okazja, by kreatywni młodzi ludzie z różnych krajów nawiązali kontakty i spróbowali swoich sił w przedsięwzięciach, które przekraczają granice jednego kraju.
Organizatorem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (www.tydzienprzedsiebiorczosci.malopolska.pl). Partnerami wydarzenia  są m.in: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,  Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, Krakowski  Park Technologiczny Sp. z o.o. oraz oczywiście Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.

MCP zaprasza na warsztaty dla przedsiębiorców „Jak pozyskać dotację na rozwój firmy?”, które odbędą się 17 listopada w godzinach od  10.00 do 13.30 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie przy ul. Rajskiej 1, w sali konferencyjnej nr 315.

Program warsztatów:
1.    Jakie są możliwości uzyskania dotacji przez przedsiębiorców w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego?
– wielkość dotacji, wkład własny beneficjenta
2. Kto może ubiegać się o dotacje?
- definicja mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa
- jakie projekty nie mogą uzyskać dofinansowania 
3. Procedura wyboru wniosków:
- ocena formalna i merytoryczna
4. Pomoc publiczna:
- co to jest pomoc publiczna?
- różnice pomiędzy pomocą de minimis i Regionalną Pomocą Inwestycyjną
4. Jak poprawnie wypełnić wniosek o dofinansowanie?
- najczęściej popełniane błędy, najczęściej zadawane pytania
5. Podstawowe zasady rozliczania projektu
- koszty kwalifikowane, okres kwalifikowalności wydatków, składanie wniosku o płatność

Prowadzący:
Warsztaty poprowadzą eksperci Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, pracownicy Zespołu Informacji i Promocji MCP – Pani Katarzyna Pikusa i Pan Grzegorz Łabuz.
Oboje specjalizują się w kompleksowym doradztwie w zakresie aplikowania o dotację na rozwój firm. Mają doświadczenie oraz wiedzę merytoryczną w zakresie wdrażania funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2007-2013. Prowadzili szkolenia dla sektora MŚP na terenie całej Małopolski. Na co dzień udzielają porad w Punkcie Konsultacyjnym MCP w Krakowie.   

Zapisy na warsztaty trwają od początku listopada do wyczerpania limitu miejsc (100 miejsc). Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: www.stp.vel.pl w zakładce Dotacje dla przedsiębiorców.

Zapraszamy do udziału w Warsztatach MCP oraz pozostałych wydarzeniach organizowanych w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości - szczegóły na stronie: www.tydzienprzedsiebiorczosci.malopolska.pl