Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

05 listopada 2012

Zapraszamy na szkolenia dotyczące komercjalizacji badań naukowych organizowane przez MCP w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości! Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (ŚTP) to ponadnarodowa inicjatywa, której celem jest stworzenie środowiska społecznego wspierającego przedsiębiorcze postawy i kreatywne pomysły młodych ludzi. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w 2012 roku obędzie się w dniach od 12 do 18 listopada pod hasłem ?Biznes w zasięgu ręki!?. Od początku koordynatorem ŚTP w Regionie jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i od początku w inicjatywie tej uczestniczy Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.

Polska weźmie udział w wydarzeniach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości już po raz piąty. W klasyfikacji międzynarodowej nasz kraj plasuje się obecnie na czwartym miejscu pod względem liczby zorganizowanych w ramach ŚTP eventów. Tegoroczne wydarzenia w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce 2012 odbędą się w 9 miastach tj. Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu, Bochni, Brzesku, Chrzanowie, Myślenicach, Suchej Beskidzkiej, Oświęcimiu, a także w gminie Gorlice.

 

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości we współpracy z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego, Starostwem Powiatowym w Tarnowie oraz Urzędem Miasta Nowego Sącza zorganizuje 3 szkolenia: w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu. W ubiegłym roku w organizowanych przez MCP warsztatach komputerowych z wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz w szkoleniach z zakresu pozyskiwania wsparcia na komercjalizację badań naukowych udział wzięło ponad 100 przedsiębiorców.
 

Z uwagi na trwające do 3 grudnia 2012 roku  nabory wniosków o dofinansowanie projektów badawczych oraz projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw z zakresu wdrażania wyników prac badawczo-rozwojowych Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości  serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jednostek naukowych, organizacji pozarządowych i organizacji badawczych w zakresie pozyskania wsparcia na działania związane z komercjalizacją badań naukowych.

 

Szkolenia dotyczyć będą możliwości uzyskania wsparcia z II Osi Priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego „Gospodarka Regionalnej Szansy” na finansowanie przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym i badawczo-rozwojowym w zakresie projektów łączących wiedzę wytwarzaną w organizacjach badawczych i potencjał małopolskich przedsiębiorstw tj. Działania 2.2 Schemat A „Projekty badawcze” oraz Działania 2.2 Schemat B „Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R”.

Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące terminów i miejsc, w których odbędą się spotkania. Wszystkie szkolenia są bezpłatne. Rejestracja uczestników odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego w opisie szkolenia.
 

"Dotacje z funduszy europejskich na projekty
w zakresie komercjalizacji badań naukowych
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego"


13 listopada 2012 r. (wtorek) - NOWY SĄCZ
godz. 10:00-12:00

Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University,
ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz,
budynek C, sala nr 121


Liczba osób: 40.
O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja na szkolenie możliwa jest  poprzez formularz zgłoszeniowy: TUTAJ!.

Prowadzący szkolenie: Pan Tomasz Ślusarczyk, Pan Piotr Radosz.
Szczegółowe informacje dotyczące zakresu szkolenia można uzyskać pod numerami telefonów:
12 376 91 92,
12 376 91 93,
12 376 91 94,
12 376 91 10 .

14 listopada 2012 r. (środa) - KRAKÓW
godz. 10:00-12:00

Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o.
ul. Karmelicka 55/3, 31-128 Kraków


Liczba osób: 40.
O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja na szkolenie możliwa jest  poprzez formularz zgłoszeniowy: TUTAJ!

Prowadzący szkolenie: Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Pan Rafał Solecki,
Pani Katarzyna Pikusa.
Szczegółowe informacje dotyczące zakresu szkolenia można uzyskać pod numerami telefonów:
12 376 91 92,
12 376 91 93,
12 376 91 94,
12 376 91 10 .

15 listopada 2012 r. (czwartek) - TARNÓW
godz. 10:00-12:00

Starostwo Powiatowe w Tarnowie
ul. Narutowicza 38, 33-100 Tarnów

Sala Konferencyjna, parter

Liczba osób: 40.
O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja na szkolenie możliwa jest  poprzez formularz zgłoszeniowy: TUTAJ!

Prowadzący szkolenie: Pani Magdalena Migalska, Pani Magdalena Zyguła.
Szczegółowe informacje dotyczące zakresu szkolenia można uzyskać pod numerami telefonów:
12 376 91 92,
12 376 91 93,
12 376 91 94,
12 376 91 10 .

Wszystkie szkolenia odbywać się będą w panelu modułowym. Szkolenia o tematyce wskazanej powyżej, w podanych terminach i godzinach, prowadzone będą przez przedstawicieli Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. W tym samych dniach i miejscach, w godzinach od 12 do 15, czyli po szkoleniu prowadzonym przez MCP, spotkanie będą prowadzić przedstawiciele Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Tematyka szkoleń MARR S.A. znajduje się poniżej:

Zwrotne formy finansowania inwestycji
•    prowadzący: Jakub Hołysz
•    czas trwania: 12:00-13:00

Pieniądz to nie tylko dotacja - jak rozmawiać z inwestorem
•    prowadzący: Dariusz Lipka
•    czas trwania: 13:00-14:00

Od pomysłu do projektu – czyli jak wnioskować o wsparcie
•    prowadzący: Paweł Szostak - Kraków, Tarnów; Piotr Dyrek - Nowy Sącz
•    czas trwania: 14:00-15:00
 

W programie Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości znajduje się również wiele innych, atrakcyjnych wydarzeń. Całościowy program Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce 2012 znajduje się na stronie:
www.tydzienprzedsiebiorczosci.malopolska.pl.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest BEZPŁATNY - może jednak wymagać wcześniejszej rejestracji. Rejestracja prowadzona jest przez instytucje organizujące dane wydarzenie.  W Polsce nad Światowym Tygodniem Przedsiębiorczości 2012 honorowy patronat objęli: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Komisja Europejska, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Magazyn Proseed.

Serdecznie zapraszamy!