Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

10 grudnia 2012

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie "Jak realizować i rozliczać dotowane projekty" Szanowni Państwo! Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza na szkolenie dotyczące zagadnień związanych z procesem realizacji projektu dofinansowanego w ramach II Osi Priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego ?Gospodarki Regionalnej Szansy?. Szkolenie skierowane jest głównie do podmiotów, które rozliczają projekty w ramach Działania 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw" oraz Działania 2.2 "Wsparcie komercjalizacji badań naukowych".

Spotkanie rozpocznie się o godz. 10:00 w dniu 18 grudnia 2012 r. (wtorek) w Sali Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" przy ul. J. Piłsudskiego 27 w Krakowie.

Głównymi zagadnieniami omawianymi na szkoleniu będą:
 

Zasady wdrażania projektu i dokonywania płatności:

•  umowa o dofinansowanie:
- termin realizacji projektu,
- zmiany w projekcie,
- aneksowanie umowy,    
- zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu;

•  wnioski o płatność:
- terminy składania wniosków o płatność,
- wypełnianie wniosku o płatność,
- załączniki do wniosku o płatność,
- termin płatności.

Monitoring realizacji projektów i kontrola projektu na miejscu realizacji:

•  ankieta badająca postęp realizacji projektów – sposób i zasady przeprowadzania,
•  przebieg i zasady kontroli dokonywanej na miejscu realizacji projektu,
•  obowiązki Beneficjenta w okresie trwałości projektu
.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu przyjmowane będą do dnia 17 grudnia 2012 r. włącznie (poniedziałek) e-mailem na adres: info@mcp.malopolska.pl lub pod numerami telefonów: 12 376 91 93, 12 376 91 92. W zgłoszeniu należy podać nazwę przedsiębiorstwa oraz imię i nazwisko osoby, która będzie uczestniczyć w szkoleniu.

Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego decyduje kolejność zgłoszeń!

Dla uczestników szkolenia został przewidziany poczęstunek oraz materiały informacyjno-promocyjne. Uczestnicy szkolenia otrzymają także „Vademecum Beneficjenta MŚP II Osi Priorytetowej MRPO 2007-2013”, które zawiera kompendium wiedzy na temat wdrażania projektów i które będzie Państwu pomocne przy rozliczaniu dofinansowanych inwestycji.

Praktyka wdrażania funduszy pokazuje, iż przedsiębiorcy, którzy uczestniczą w spotkaniach z wdrażania projektów organizowanych przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości dużo łatwiej rozliczają dotowane inwestycje.

Jednocześnie informujemy, że od 18 grudnia 2012 roku Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości zmieni swoją siedzibę przenosząc się na ulicę Jasnogórską 11 (II piętro), 31-358 Kraków.

Serdecznie zapraszamy!!!