Archiwalna wersja strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem www.mcp.malopolska.pl
  • Dobre Praktyki

    Inwestycje dofinansowane ze środków II Osi Priorytetowej MRPO

Prezentacje ze szkoleń

Przedsiębiorcom realizujacym i rozliczającym dotowane inwestycje polecamy Vademecum Beneficjenta.
 

POBIERZ PLIKI