Bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców ?Jak pozyskać dotację na rozwój firmy? w Gródku nad Dunajcem 29 marca 2011 roku.

Data szkolenia: 29 marca 2011 roku o godz. 10:00

Miejsce szkolenia:Sala narad Urzędu Gminy w Gródku nad Dunajcem

Tematyka: Dotacje unijne dla przedsiębiorstw

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Urząd Gminy w Gródku nad Dunajcem zapraszają na bezpłatne szkolenie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców dotyczące możliwości ubiegania się o dofinansowanie inwestycji w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Szkolenie odbędzie się 29 marca 2011 roku o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy w Gródku nad Dunajcem.

Podczas szkolenia uczestnicy będę mogli dowiedzieć czy ich projekt może otrzymać dofinansowanie w ramach Działania 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw", Schemat A - "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP", jaka jest maksymalna kwota dotacji, kiedy będą ogłaszane konkursy, jak należy przygotować wniosek aplikacyjny, jakie są wymagane załączniki, jakie kryteria decydują o wyborze projektu oraz jakie są najczęściej popełniane błędy przez wnioskodawców.

Szkolenie poprowadzą eksperci Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jest wojewódzką samorządową jednostka organizacyjną, która kompleksowo zajmuje się obsługa dotacji unijnych na rozwój sektora przedsiębiorstw w Małopolsce. MCP jest odpowiedzialne za informowanie o możliwości uzyskania dotacji, nabór  i ocenę wniosków, podpisywanie umów o dofinansowanie, rozliczanie projektów oraz koordynowanie ich prawidłowej realizacji.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło już 16 konkursów o dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem biznesu. W ramach tych konkursów zostało wybranych 1171 przedsiębiorczych projektów na łączną kwotę prawie 600 000 000 zł!

Nie przegap swojej szansy! Zapisz się na szkolenie!

Kontakt:

Zespół Informacji i Promocji Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości tel. 12 376 91 91, 12 376 91 94, 12 376 91 10