Bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców "Jak pozyskać dotację na rozwój firmy" w Iwanowicach (powiat krakowski) 28 kwietnia 2011 roku

Data szkolenia: 28 kwietnia 2011 roku, od godziny 10:00

Miejsce szkolenia:Urząd Gminy Iwanowice

Iwanowice Włościańskie 99
32-095 Iwanowice

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Urząd Gminy w Iwanowicach zapraszają na bezpłatne szkolenie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z terenu gminy, odnośnie ubiegania się o dofinansowanie inwestycji w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Szkolenie odbędzie się 28 kwietnia 2011 roku od godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Iwanowicach.

Podczas szkolenia uczestnicy będę mogli dowiedzieć się czy ich projekt może otrzymać dofinansowanie w ramach Działania 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw", Schemat A "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP" lub Działania 2.2 "Wsparcie komercjalizacji badań naukowych", jaka jest maksymalna kwota dotacji, kiedy będą ogłaszane konkursy, jak należy przygotować wniosek aplikacyjny, jakie są wymagane załączniki, jakie kryteria decydują o wyborze projektu oraz jakie są najczęściej popełniane błędy przez wnioskodawców.

Szkolenie poprowadzą eksperci Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną, która kompleksowo zajmuje się obsługą dotacji unijnych na rozwój sektora przedsiębiorstw w Małopolsce. MCP jest odpowiedzialne za informowanie o możliwości uzyskania dotacji, nabór  i ocenę wniosków, podpisywanie umów o dofinansowanie, rozliczanie projektów oraz koordynowanie ich prawidłowej realizacji.

Nie przegap swojej szansy! Zapisz się na szkolenie!

Zapisy na szkolenie:

Zespół Informacji i Promocji Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości
tel. 12 376 91 91 lub 12 376 91 94.