Szkolenie dla przedsiębiorców - Bochnia 14 września 2009

Data szkolenia: 14 września 2009 roku (poniedziałek), od godz. 10:00 do godz. 15:00

Miejsce szkolenia:BOCHNIA

Starostwo Powiatowe w Bochni
ul. Kazimierza Wielkiego 31
32-700 Bochnia
Sala Konferencyjna, I piętro

Tematyka: Dotacje dla przedsiębiorstw.

MCP, MARR S.A. oraz Starostwo Powiatowe w Bochni zapraszają na bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 2.1 Schemat A „Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP” i Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 • Szkolenie dotyczyć będzie możliwości ubiegania się o dofinansowanie inwestycji w przedsiębiorstwach. Podczas spotkania pozyskają Państwo informacje na temat tego, jakiego rodzaju projekty mogą być współfinansowane, jakie koszty są kwalifikowane, ile wynosi wysokość wsparcia oraz jak należy wypełnić wniosek wraz z załącznikami.
 • Spotkanie prowadzić będą:
  • konsultanci Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości odnośnie dotacji w ramach II Osi Priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
  Działanie 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjność przedsiębiorstw"
  Schemat A "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP"
  • konsultanci Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:
  Działanie 4.2 "Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego"
  Działanie 4.4 "Nowe inwestycje o wysokim potencjalne innowacyjnym"
  Działanie 6.1 "Paszport do eksportu"
  Działanie 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej"
  Działanie 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B"
  oraz Funduszu zalążkowego "Inwestycje Kapitałowe" - wspieranie innowacyjnych przedsięwzięć.
   
 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
 • Zainteresowanych uczestnictwem w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego poniżej.